Säännöt

1§ Nimi, kotipaikka ja perustamisaika
Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Meri-Lapin seuratanssijat
SwengiJengi
Seuran kotipaikka Kemi
Seura on perustettu 5.12.2004
2§ Seuran tarkoitus ja toimintamuodot

 • Seuran tarkoituksena on kehittää, edistää ja ylläpitää monipuolista lavatanssi- ja muuta
  vastaavaa tanssiharrastusta.
 • Suoda ihmisille mahdollisuus tutustua erilaisiin tansseihin ja tanssitaiteeseen.
 • Suoda ihmisille mahdollisuus tutustua tanssin kautta itseensä ja toisiin ihmisiin ja pyrkiä tanssin
  monipuoliseen esilletuomiseen tanssiliikuntana, kulttuurina ja taiteena.
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen tanssikursseja ja —leirejä sekä
  maksuttomia tanssikilpailutilaisuuksia ja -näytöksiä. On yhteistyössä tanssin eri alan harrastajien ja
  kouluttajien kanssa.
 • Tiedottaa ja opastaa tanssin vaikutuksesta terveellisenä liikuntamuotona.
  Toimintansa tukemiseksi seura voi
 • Hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, asianmukaisen luvan
  saatuaan.
 • Harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.
 • Ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.
 • Omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 • Järjestää erilaisia maksullisia tanssikurssitilaisuuksia.
  3§ Jäsenet
  Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt
  Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
  seuran toimintaa. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on
  huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.
  4§ Seurasta eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
  Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
  maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä
  sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa
  tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja ehtoja.
  5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Mainokset